Active Babies & Kids

Η μέθοδος μουσικοκινητικού παιχνιδιού των Active babies & Kids (3-4 ετών)


Οι πλέον συστηματικές, γνωστές και διαδεδομένες μεθοδολογίες για την εισαγωγή των παιδιών στα μουσικά μονοπάτια από πολύ μικρή ηλικία είναι τα συστήματα ORF και KODALY. Και τα δύο αυτά συστήματα εισάγουν τα παιδιά στο μαγικό κόσμο της μουσικής αλλά και σ' έναν άλλο κόσμο άμεσα συνδεδεμένο με τη μουσική: στον κόσμο των μαθηματικών!

Ο συνδυασμός μουσικής και κίνησης σε μια κοινή δραστηριότητα, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με μεγαλύτερη αμεσότητα, περισσότερους τρόπους και τα καθοδηγεί στη διαμόρφωση κινητικών δεξιοτήτων με βάση τη μουσική παιδεία. 

Ο κύριος στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής για τα παιδιά 3-4 ετών απoτυπώνεται στο να μπορέ­σουν να αντιληφθούν το ρυθμό και τις μουσικές έννοιες. Είναι σημαντικό να μπορούν να διαχωρίζουν τις δυναμικές από το τέμπο που βασίζεται στον ρυθμό. Η αντίληψη του ρυθμού μέσω της σωματικοποίησης είναι ένας ιδανικός τρόπος για μια πρώτη επαφή.

Ουσιαστικό ρόλο παίζει επίσης και η οργανογνωσία που συμβάλλει στη μετέπειτα επιλογή του παιδιού για την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου αλλά και στην καλύτερη αντίληψη χρήσης του κάθε οργάνου, μια δεξιότητα που μπορεί να βοηθήσει το παιδί ποικιλοτρόπως. 

Η μεθοδολογία της μουσικοκινητικής αγωγής των Active Babies & Kids για τα παιδιά 3-4 ετών είναι σαφώς βασισμένη στο σύστημα ORF αλλά και στο σωματοποιημένο θέατρο. Η στόχευσή μας είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της τέχνης, να εισαχθούν με τρόπο συστηματικό, διασκεδαστικό κι αποτελεσματικό στον υπέροχο κόσμο της μουσικής και ν' αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση του σώματός τους ως κύριου εκφραστικού μέσου.  

Ο κόσμος της μουσικής είναι ένας κόσμος γεμάτος χρώματα και πολυπολιτισμικότητα. Έτσι στη μεθοδολογία των  Active Babies & Kids γνωρίζουμε τα είδη, αλλά και τις τάσεις της μουσικής  και πως μπορούμε να την ακολουθήσουμε νοητικά αλλά και σωματικά με διασκεδαστικό, απολαυστικό και εύπεπτο τρόπο. .

Γνωρίζουμε το σώμα μας και τον τρόπο που το τοποθετούμε στο μαγικό κόσμο τη μουσικής, αναπτύσσουμε ικανότητες αντίληψης ρυθμού και μελωδίας, ενισχύουμε κι εκπαιδεύουμε την ακοή μας, και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για ν' αποκτήσει το αυτί των παιδιών μουσική αντίληψη. 

 Η δομημένη διαδικασία της μεθοδολογίας της μουσικοκινητικής αγωγής των Active Babies & Kids για τα παιδιά 3-4 ετών υποστηρίζει κι άλλους στόχους, όπως η ανάπτυξη της κοινωνικότητας, της ομαδικότητας, της απελευθέρωσης της έκφρασης και της δημιουργίας αισθητικών προτύπων. 

Οι απλοί μουσικοί αυτοσχεδιασμοί που θα κατορθώσουν να φτιάξουν τα παιδιά μετά από κάποιο ικανό χρόνο, αποτελούν γι' αυτά την κορυφαία έκφραση κατανόησης της μουσικής και των συστατικών της. Με αυτή την κατάκτηση ενσωματώνουν μια πολύπλοκη, αλλά υψηλού επιπέδου εκφραστική δυνατότητα στην καθημερινότητά τους και δημιουργούν ένα υπόβαθρο μουσικής παιδείας, στοιχείου απαραίτητου για την πολιτιστική παιδεία αλλά την υγιή ανάπτυξη του κοινωνικού τους προσώπου.

Εμείς, στα Active Babies & Kids δε θέλουμε η μουσική και η κίνηση να δίνονται από ένα πλαίσιο βαρετών στοιχείων και πολυπατενταρισμένων στενών διαδικασιών, που οδηγούν τα παιδιά σε μια εξαναγκαστική εκμάθηση, αλλά από ένα δομημένο, λεπτομερές πλαίσιο καλλιέργειας της ζωντάνιας, της αισθητικής του, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς του. 

Τέλος, η σχέση εκπαιδευτή κι εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία των Active Babies & Kids, έχει ως κύριο πυλώνα την αλληλεπίδραση των δύο. Η όλη μας δομή αποτελείται από διακριτά σύνολα δράσεων κι αντιδράσεων κι ανταλλαγή ιδεών κι ερεθισμάτων έτσι ώστε ν' αποτελέσουν τη βάση της επεξεργασίας της πληροφορίας από το παιδί. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η γνώση που αποκτάται από τα παιδιά, η οποία τα ενεργοποιεί και τα κατυθύνει να διαμορφώσουν ισορροπίες μεταξύ λογικής και συναισθήματος, αίσθημα ηρεμίας και ασφάλειας και αυτοπεποίθηση στις κινήσεις και την καθημερινή τους ρουτίνα.

Άλλωστε η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας ν΄αναπτύσσουν υγιείς και ισορροπημένες προσωπικότητες ικανές ν' αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. 

Comments

Exchange Ideas

Leave us a comment

To Top ↑