Μεθοδολογία

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Active Babies & Kids αποτελούν μέρος της κοινωνικής προσφοράς της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης MSETT Hellas σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Αποτελούν μια πρότυπη μεθοδολογία εκπαίδευσης γονέων και παιδιών, ανοικτής δομής, η οποία βασίζεται σε συνεργατικά μοντέλα και ομαδικές δραστηριότητες με διακεκριμένους ρόλους και ενεργή συμμετοχή γονέων και παιδιών. Η μεθοδολογία αυτή έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

  • Τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών και συναισθηματικών κινήτρων για ανάπτυξη αυτόνομης και δυναμικής προσωπικότητας από μέρους των παιδιών σε βάθος χρόνου.
  • Την άμεση και υγιή επικοινωνία γονέων και παιδιών μέσα από το παιχνίδι, τις κοινές δραστηριότητες, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση.
  • Τη βιωματικού τύπου εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση υλικών, στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και εικονικών περιβαλλόντων για την κατανόηση του, την κινητοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και την ενεργοποίηση της φαντασίας και της συνθετικής και αφαιρετικής διαδικασίας σκέψης των παιδιών.
  • Τη συνεχή αλληλεπίδραση γονέα – παιδιού αλλά και τη διαρκή εναλλαγή ρόλων, εικόνων, εποπτικών μέσων και υλικών, τη χρήση της μουσικής και της ποίησης και την επιλεγμένη και ορθολογική συμμετοχή της τεχνολογίας όπου και αν απαιτείται.

 

Ο γενικός σκοπός των προγραμμάτων των Active Babies & Kids που περιγράφεται παρακάτω, είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους της κάθε δραστηριότητας ανάλογα με την ηλικία, τις δυνατότητες, τις επιμέρους ιδιαιτερότητες και την κουλτούρα γονέων και παιδιών και είναι ο εξής:

  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους γονείς για την ανατροφή των παιδιών τους με γνώμονα την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών τους.
  • Η άμεση και παραγωγική επικοινωνία βρεφών και νηπίων με το περιβάλλον τους προκειμένου να αισθανθούν ασφαλή και αποδεκτά και ν’ αναπτύξουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και τη βιωματική εκπαίδευση.
  • Η ανάπτυξη ενός πλήρους και δομημένου συστήματος συνεκπαίδευσης βρεφών – νηπίων και γονέων με άξονες τη φαντασία, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη δημιουργική επικοινωνία.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφέρουν καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ενώ παράλληλα δίνουν την δυνατότητα σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, υπηρεσία πρωτοπόρα και ιδιαίτερα αποτελεσματική στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών αλλά και στην κατανόηση της σπουδαιότητας του ρόλου των γονιών στην ανατροφή, εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών τους. Η νοηματική βρεφών παρέχει την δυνατότητα στους γονείς να επικοινωνούν με τα βρέφη τους αναπτύσσοντας συγκεκριμένο κώδικα επικοινωνίας. Το βρεφικό μασάζ παρέχει στον γονιό την απαραίτητη γνώση για να ηρεμεί και να χαλαρώνει το βρέφος του. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που προσφέρονται ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των γονιών και των παιδιών με τα αντίστοιχα οφέλη και για τους δύο αλλά και για την κοινωνία.

Leave a Comment