Η επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη των μωρών

2015-02-15 10.19.06

Η επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη των μωρών

 

Η Μουσική βοηθά το μωρό σας να μεγαλώσει.
Τα μωρά αγαπούν τα τραγούδια, τους ρυθμούς και τη μουσική. Το θετικό αποτέλεσμα που έχει η μουσική στα μωρά είναι πολύ σημαντικό, καθώς ενθαρρύνει την ανάπτυξη τους, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Η αναπαραγωγή μουσικής βοηθά το μωρό σας να ενεργοποιήσει τις νευρικές οδούς που είναι υπεύθυνες για πολλές δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η μνήμη ή πιο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως η χωρική νοημοσύνη, ενισχύοντάς τες.
Δημιουργικότητα – Μια μελέτη που διεξήχθη στην Ουγγαρία διαπίστωσε ότι παιδιά ηλικίας 3-4 ετών που παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικής και τραγουδιού, απέκτησαν υψηλότερους βαθμούς δημιουργικότητας από παιδιά της ίδιας ηλικίας που δεν περιλαμβανόταν η  μουσική στην εκπαίδευσή τους.
Μνήμη – Η μουσική βοηθά μωρά τριών μηνών να θυμούνται  πράγματα ή κινήσεις που έχουν μάθει. Οι επιστήμονες πιστεύουν τώρα ότι η μουσική ενδυναμώνει τη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύει τη μνήμη.
Χωρική νοημοσύνη – Χωρική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις διάφορες σχέσεις στο χώρο και να κατανοούμε τον οπτικό κόσμο. Μια μελέτη σε παιδιά νηπιαγωγείων στην Καλιφόρνια έδειξε ότι, παιδιά που παρακολούθησαν μαθήματα πιάνου είχαν 34% υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στην ολοκλήρωση ενός πάζλ από εκείνα που παρακολούθησαν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μαθηματικά – Μελέτη διαπίστωσε ότι οι παιδιά της πρώτης δημοτικού που παρακολούθησαν εντατικά μαθήματα μουσικής, έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδο στα μαθηματικά από ό, τι οι συμμαθητές τους που παρακολούθησαν απλά μαθήματα μουσικής. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η σχέση μεταξύ μουσικής και μαθηματικών συνδέεται εν μέρει με το γεγονός ότι η μουσική βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες.
Γλώσσα – Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της μουσικής και της γλωσσικής ανάπτυξης. Και οι δύο δεξιότητες απαιτούν τη δυνατότητα διαφοροποίησης ανάμεσα σε ακουστικές αποχρώσεις και παρόμοιους ήχους, όπως «Μ» και «Ν». Η ακρόαση της μουσικής συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη αυτής της ικανότητας από τα μωρά και αναπτύσσει τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης ακουστικών δεδομένων και ακονίσματος της ακουστικής μνήμης που είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση της γλώσσας.
Συναισθηματική νοημοσύνη – Η μουσική μπορεί να δημιουργήσει δυνατά συναισθήματα. Ακούγοντας μουσική τα μωρά ενισχύουν την ικανότητα να ανιχνεύουν διαθέσεις και συναισθήματα σε άλλους, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες μέσα από τις αποχρώσεις των συναισθημάτων που προκαλεί η μουσική.
Όπως οι ενήλικες  έτσι και τα παιδιά  , επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από ένα μουσικό περιβάλλον.
Βοηθήστε το να αναπτυχθεί σωστά τόσο σωματικά όσο και πνευματικά!

 

Leave a Comment