Η επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη των μωρών

  Η Μουσική βοηθά το μωρό σας να μεγαλώσει. Τα μωρά αγαπούν τα τραγούδια, τους ρυθμούς και τη μουσική. Το θετικό αποτέλεσμα που έχει η μουσική στα μωρά είναι πολύ σημαντικό, καθώς ενθαρρύνει την ανάπτυξη τους, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Η αναπαραγωγή μουσικής βοηθά το μωρό σας να ενεργοποιήσει τις νευρικές οδούς που είναι υπεύθυνες για πολλές δεξιότητες όπως…

Read More