5 Οφέλη του Sensory Play

Από τη στιγμή της γέννηση, τα μωρά μαθαίνουν τον κόσμο  χρησιμοποιώντας τις  5 αισθήσεις τους:  την όραση , την όσφρηση, την ακοή, την γεύση και την αφή. Καθώς μεγαλώνουν, οι αισθήσεις των παιδιών είναι ο βασικότερος τρόπος διερεύνησης και επεξεργασίας νέων πληροφοριών. Το αισθητηριακό  παιχνίδι στοχεύει στη διέγερση αυτών των αισθήσεων και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της μάθησης.  Είναι ένας…

Read More